Chất Ức Chế Ăn Mòn Bay Hơi (VCI)

Chất Ức Chế Ăn Mòn Bay Hơi (VCI)

Các chất ức chế ăn mòn dễ bay hơi do Stream Peak cung cấp được bão hòa với các đặc tính ngăn ngừa ăn mòn và có nhiều dạng khác nhau nhắm vào các bề mặt khác nhau và ngăn ngừa ăn mòn.

Theo dõi bản tin

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi để cập nhật tin tức và chương trình khuyến mãi!!