Hạt Hút Ẩm

Hạt Hút Ẩm

Hạt hút ẩm, còn được gọi là chất làm khô, là một chất hấp thụ được sử dụng để hấp thụ độ ẩm, chất lỏng và khí trong môi trường xung quanh, do đó giữ cho sản phẩm không bị hư hại.

Hạt hút ẩm có thể được tìm thấy ở mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta – từ túi trong các sản phẩm thực phẩm của chúng ta để giữ cho chúng tươi và giòn, cho đến túi đựng giày, hoặc bao bì của chúng ta.

Stream Peak – với tư cách là nhà cung cấp hạt hút ẩm chính, cung cấp một loạt các hạt hút ẩm như Silica Gel, Sàng phân tử, Đất sét hoạt tính, Alumina hoạt tính hoặc Than hoạt tính ở nhiều kích cỡ và hình thức khác nhau để phù hợp với mọi ứng dụng.

*Hấp thụ: Một chất hút các vật liệu hoặc hạt khác lên bề mặt của nó, mà không thay đổi về mặt hóa học hoặc kích thước.

 • Bộ Hút Ẩm
  Bộ Hút Ẩm
  Bình hút ẩm được kết hợp với bộ chỉ báo độ ẩm để theo dõi độ bão hòa độ ẩm và...
 • Hạt Hút Ẩm Dạng Lỏng
  Hạt Hút Ẩm Dạng Lỏng
  Bình hút ẩm được kết hợp với bộ chỉ báo độ ẩm để theo dõi độ bão hòa độ ẩm và...
 • Hạt Hút Ẩm Dành Cho Container
  Hạt Hút Ẩm Dành Cho Container
  Bình hút ẩm được kết hợp với bộ chỉ báo độ ẩm để theo dõi độ bão hòa độ ẩm và...
 • Hạt Hút Ẩm Humi Dri
  Hạt Hút Ẩm Humi Dri
  Bình hút ẩm được kết hợp với bộ chỉ báo độ ẩm để theo dõi độ bão hòa độ ẩm và...
 • Hạt Hút Ẩm Humi Dri Dạng Dây
  Hạt Hút Ẩm Humi Dri Dạng Dây
  Bình hút ẩm được kết hợp với bộ chỉ báo độ ẩm để theo dõi độ bão hòa độ ẩm và...
 • Hạt Hút Ẩm Pillow Paks
  Hạt Hút Ẩm Pillow Paks
  Bình hút ẩm được kết hợp với bộ chỉ báo độ ẩm để theo dõi độ bão hòa độ ẩm và...
 • Hạt Hút Ẩm VMAP
  Hạt Hút Ẩm VMAP
  Bình hút ẩm được kết hợp với bộ chỉ báo độ ẩm để theo dõi độ bão hòa độ ẩm và...
 • Hạy Hút Ẩm Unit Paks
  Hạy Hút Ẩm Unit Paks
  Bình hút ẩm được kết hợp với bộ chỉ báo độ ẩm để theo dõi độ bão hòa độ ẩm và...
 • Tấm Hấp Thụ Độ Ẩm MAB
  Tấm Hấp Thụ Độ Ẩm MAB
  Bình hút ẩm được kết hợp với bộ chỉ báo độ ẩm để theo dõi độ bão hòa độ ẩm và...

Theo dõi bản tin

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi để cập nhật tin tức và chương trình khuyến mãi!!