Nhiệt Độ

Nhiệt Độ

Stream Peak đã phát triển các giải pháp nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm không vượt quá nhiệt độ một ngưỡng nhất định trong khi vẫn tươi và không bị hư hỏng.

 • Bao Bì Chuỗi Lạnh
  Bao Bì Chuỗi Lạnh
  Băng OPP có độ dính cao đảm bảo các gói hàng của bạn được niêm phong đúng cách, trong...
 • Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
  Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
  Băng OPP có độ dính cao đảm bảo các gói hàng của bạn được niêm phong đúng cách, trong...
 • Các Chỉ Báo Đóng Gói
  Các Chỉ Báo Đóng Gói
  Băng OPP có độ dính cao đảm bảo các gói hàng của bạn được niêm phong đúng cách, trong...
 • Vật Liệu Đóng Gói
  Vật Liệu Đóng Gói
  Băng OPP có độ dính cao đảm bảo các gói hàng của bạn được niêm phong đúng cách, trong...

Theo dõi bản tin

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi để cập nhật tin tức và chương trình khuyến mãi!!