Bao Bì Thực Phẩm Và Trái Cây

Bao Bì Thực Phẩm Và Trái Cây

Bao Bì Thực Phẩm Và Trái Cây để phục vụ cho các yêu cầu nhạy cảm của Thực phẩm & Trái cây, hãy sử dụng các giải pháp đóng gói này để bảo vệ và giữ gìn chất lượng thực phẩm của bạn. Tại Stream Peak, chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp cho các tình huống khác nhau từ đóng gói đến chất hấp thụ để bảo vệ thực phẩm của bạn khỏi môi trường xung quanh.

 • Chất Hấp Thụ Ethylene
  Chất Hấp Thụ Ethylene
  Bao bì túi lưng giữa hay còn gọi là bao bì túi dạng gối, bao bì túi lưng là một loại túi có...
 • Chất Hấp Thụ Oxy
  Chất Hấp Thụ Oxy
  Bao bì túi lưng giữa hay còn gọi là bao bì túi dạng gối, bao bì túi lưng là một loại túi có...
 • Màng Bọc Thực Phẩm
  Màng Bọc Thực Phẩm
  Bao bì túi lưng giữa hay còn gọi là bao bì túi dạng gối, bao bì túi lưng là một loại túi có...

Theo dõi bản tin

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi để cập nhật tin tức và chương trình khuyến mãi!!