Giấy Gói Chống Rỉ VCI

Giấy Gói Chống Rỉ VCI

Các chất ức chế ăn mòn dễ bay hơi được bão hòa với các đặc tính chống ăn mòn và có nhiều dạng khác nhau nhắm vào các bề mặt khác nhau và ngăn ngừa sự ăn mòn.

Giấy Gói Chống Rỉ VCI giúp bạn bảo vệ hàng hóa tránh khỏi sự ăn mòn từ môi trường hay trong quá trình vận chuyển. Sản phẩm này có sẵn ở các dạng khác nhau bao gồm Màng, Giấy, Chất lỏng, v.v.

 • Bột Chống Rỉ VCI
  Bột Chống Rỉ VCI
  Bột VCI giúp bảo vệ các bề mặt kim loại chống lại sự ăn mòn. Nó bảo quản cho thiết bị...
 • Chất Lỏng VCI
  Chất Lỏng VCI
  Bột VCI giúp bảo vệ các bề mặt kim loại chống lại sự ăn mòn. Nó bảo quản cho thiết bị...
 • Giấy Bọc VCI
  Giấy Bọc VCI
  Bột VCI giúp bảo vệ các bề mặt kim loại chống lại sự ăn mòn. Nó bảo quản cho thiết bị...
 • Màng Bọc VCI
  Màng Bọc VCI
  Bột VCI giúp bảo vệ các bề mặt kim loại chống lại sự ăn mòn. Nó bảo quản cho thiết bị...
 • Thiết Bị Khuếch Tán Chất Chống Gỉ VCI
  Thiết Bị Khuếch Tán Chất Chống Gỉ VCI
  Bột VCI giúp bảo vệ các bề mặt kim loại chống lại sự ăn mòn. Nó bảo quản cho thiết bị...
 • Túi VCI
  Túi VCI
  Bột VCI giúp bảo vệ các bề mặt kim loại chống lại sự ăn mòn. Nó bảo quản cho thiết bị...

Theo dõi bản tin

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi để cập nhật tin tức và chương trình khuyến mãi!!