Máy Đóng Bao Khổ Rộng Autobag® 600 ™

Description

Máy Đóng Bao Khổ Rộng Autobag® 600 ™ là máy đóng gói và đóng kín tự động khổ rộng để tối ưu hóa sản lượng đóng gói. Sản phẩm giúp tối đa hóa thời gian hoạt động của máy và giảm chi phí sở hữu. Vùng tải túi rộng 16inch hoàn hảo cho các sản phẩm số lượng lớn. Nó có thể cấu hình cho cả truy cập trái và phải vào HMI, khu vực tải túi và chuyển đổi chu kỳ, do đó cải thiện năng suất của người vận hành.

Autobag® 600™ Wide Bagging System Product Brochure

Download