Description

Tem cảnh báo ShockWatch đóng vai trò là một cảnh báo trực quan rằng các chỉ số tác động đang được sử dụng và nhắc nhở các nhà vận chuyển rằng các quy trình xử lý thích hợp là bắt buộc.

Tính Năng Sản Phẩm

Ứng dụng: dùng để dán ở bên ngoài sản phẩm

ShockWatch Accessories Product Brochures

Download