Băng OPP


Notice: id được gọi là không chính xác. Các thuộc tính sản phẩm không nên được truy cập trực tiếp. Backtrace: require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/streampeak/woocommerce/single-product.php'), wc_get_template_part, load_template, require('/themes/streampeak/woocommerce/content-single-product.php'), WC_Abstract_Legacy_Product->__get, wc_doing_it_wrong Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 3.0.) in /home/arccasia/public_html/streampeak.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5663
Mô tả

Băng OPP có độ dính cao đảm bảo các gói hàng của bạn được niêm phong đúng cách, trong suốt quá trình vận chuyển và lưu trữ. 

Băng OPP là băng thường được sử dụng để niêm phong hộp và bao bì. Băng dính có độ bám dính cao này với màng polypropylen định hướng hai chiều (BOPP) và là một chất bám dính tuyệt vời trên bề mặt và có độ bám chắc chắn. Những đặc điểm này rất cần thiết vì gói hàng được niêm phong đúng cách sẽ đảm bảo rằng không có mặt hàng nào bị rơi ra hoặc gói hàng bị vỡ. 

Tính Năng Sản Phẩm

  • Độ bám dính tuyệt vời trên bề mặt 
  • Kẹp chắc chắn