Bình Xịt VCI (Nox Rust 1100)

Mô tả

Bình xịt VCI (Nox Rust 1100) là bình xịt để ngăn kim loại bị ăn mòn. Sản phẩm này sẽ giải phóng các phân tử VCL bám vào bề mặt của thiết bị và bảo vệ thiết bị của bạn tránh khỏi ăn mòn từ môi trường. Ngoài ra, với sự pha trộn độc đáo của VCI và chất ổn định UV, Bình Xịt VCI (Nox Rust 1100) thường được sử dụng để chống rỉ sét trong công nghiệp, ngoài khơi, hàng hải, ô tô.