Bình Xịt VCI (Nox Rust 3100G)

Mô tả

Bình Xịt VCI (Nox Rust 3100G) giải phóng các phân tử VCL lên bề mặt thiết bị và bảo vệ nó khỏi bị ăn mòn. Sản phẩm này sẽ đảm bảo thiết bị của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất khi sử dụng ngoài trời. Ngoài ra, nó cũng cung cấp một độ đặc nhất định để tồn tại trên bề mặt tốt hơn và bảo vệ thiết bị của bạn khỏi rỉ sét. Đây là một sản phẩm rất tuyệt vời để sử dụng cho các kim loại trong các ứng dụng chống rỉ công nghiệp, hàng hải, và sản xuất ô tô.