Bình Xịt VCI (Nox Rust 8500)

Mô tả

Bình Xịt VCI (Nox Rust 8500) tạo ra các lớp phủ bên ngoài thiết bị máy móc để ngăn cản các tác động ăn mòn và oxi hóa từ môi trường. Màng nhũ “acrylic đặc” trong suốt dạng nước giúp ngăn  bụi bẩn tích tụ trên bề mặt kim loại. Ngoài ra, bạn có thể loại bỏ nó bằng xà phòng và nước sau 1 giờ phun trên thiết bị hoặc bạn có thể phun trực tiếp lên trên thiết bị.