Bình Xịt VCI (Nox Rust 9300)

Mô tả

Bình Xịt VCI (Nox Rust 9300) là một chất ức chế ăn mòn đa năng giúp chống ăn mòn trong quá trình lưu trữ và vận chuyển. Bạn có thể pha loãng dung dịch với sự kết hợp của dầu hoặc nước. Sau đó, bạn có thể sử dụng bằng cách phun, nhúng hoặc chải lên bề mặt của các bộ phận máy trong khoảng 9 tháng.