Bình Xịt VCI (Nox Rust 9700)

Mô tả

Bình xịt VCI (Nox Rust 9700) là một dầu lỏng dạng nước được sử dụng làm phụ gia RP cuối và trong quá trình. Bạn phải làm sạch thép trước khi sử dụng dầu nghiền. Sản phẩm được sử dụng trong dầu gia công kim loại, dầu cắt gọt kim loại, hoặc dầu rửa cuối quy trình. Sản phẩm được sử dụng nhiều lên trên các bề mặt đồng và kẽm.