Bộ Căng Ratchet R 50 XXL

Mô tả

Bộ căng đai Ratchet R 50 XXL được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng nặng, với dây đai có chiều rộng từ 25 mm đến 50mm. Công cụ lớn này được thiết kế càng nhẹ càng tốt, và góc căng rộng, cung cấp cường độ căng tối đa ở lực tối thiểu.

Thông Số Kỹ Thuật

Dây đai có chiều rộng từ 25mm đến 50mm

Tensioner Product Brochure

Download