Bộ Ghi Hiển Thị Dickson


Notice: id được gọi là không chính xác. Các thuộc tính sản phẩm không nên được truy cập trực tiếp. Backtrace: require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/streampeak/woocommerce/single-product.php'), wc_get_template_part, load_template, require('/themes/streampeak/woocommerce/content-single-product.php'), WC_Abstract_Legacy_Product->__get, wc_doing_it_wrong Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 3.0.) in /home/arccasia/public_html/streampeak.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5663
Mô tả

Bộ Ghi Hiển Thị Dickson cho phép người dùng thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm dễ dàng từ các cảm biến có thể thay thế của nó. Bộ ghi nhiệt độ và độ ẩm này cho phép tải xuống nhanh chóng với Trình tải lên kế thừa. Với giao diện thân thiện với người dùng, bộ ghi dữ liệu có thể khởi tạo cả báo động âm thanh và hình ảnh.

Tính Năng Sản Phẩm

  • Kích hoạt USB để tải xuống nhanh với Trình tải lên kế thừa
  • Giao diện dễ sử dụng
  • Báo động âm thanh và hình ảnh
  • Tương thích với các cảm biến thay thế

Dickson display logger brochure

Download