Bộ Máy Tạo Tiêu Chuẩn

Mô tả

Đối với Bộ Máy Tạo Tiêu Chuẩn, bạn có thể chọn vị trí lắp: Gắn kết phía trước, đỉnh núi hoặc phía sau núi.

  1. Front Mount cho phép Máy phát điện được gắn với bộ bu-lông chữ U vào cánh tay hỗ trợ bảo vệ phía trên.
  2. Đỉnh gắn kết cho phép Máy phát điện được gắn với bộ bu-lông chữ U hoặc nam châm lên đỉnh của bộ phận bảo vệ trên cao.
  3. Gắn phía sau đảm bảo rằng Máy phát điện được gắn với bộ bu-lông chữ U hoặc nam châm lên đỉnh của bộ phận bảo vệ trên cao.