Giấy Gói Bảo Vệ VCI

Mô tả

Giấy gói bảo vệ VCI giúp bảo vệ kim loại khỏi rỉ sét và hư hỏng. Thành phần bao gồm PW30: 30 lb./49 gsm² Giấy tự nhiên, PW32: 35 lb./57 gsm² Giấy tự nhiên, PW32H: 35 lb./52 gsm² Giấy tự nhiên, Không chứa Nitrite và PW33: 35 lb./57 gsm² Giấy kraft tự nhiên và sáp.