Giấy Gói Chống Rỉ Sét


Notice: id được gọi là không chính xác. Các thuộc tính sản phẩm không nên được truy cập trực tiếp. Backtrace: require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/streampeak/woocommerce/single-product.php'), wc_get_template_part, load_template, require('/themes/streampeak/woocommerce/content-single-product.php'), WC_Abstract_Legacy_Product->__get, wc_doing_it_wrong Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 3.0.) in /home/arccasia/public_html/streampeak.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5663
Mô tả

Giấy gói chống rỉ sét bảo vệ cho sản phẩm để không bị ăn mòn. Dựa trên bề mặt kim loại, chức năng của nó được phân loại. Giấy gói chống rỉ sét có lớp phủ poly và nitrit làm tăng khả năng chống rỉ sét cho hàng hóa, sản phẩm.