Giấy Gói Chống Rỉ Sét

Mô tả

Giấy gói chống rỉ sét bảo vệ cho sản phẩm để không bị ăn mòn. Dựa trên bề mặt kim loại, chức năng của nó được phân loại. Giấy gói chống rỉ sét có lớp phủ poly và nitrit làm tăng khả năng chống rỉ sét cho hàng hóa, sản phẩm.