Giấy VCI Bảo Vệ Đa Kim Loại


Notice: id được gọi là không chính xác. Các thuộc tính sản phẩm không nên được truy cập trực tiếp. Backtrace: require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/streampeak/woocommerce/single-product.php'), wc_get_template_part, load_template, require('/themes/streampeak/woocommerce/content-single-product.php'), WC_Abstract_Legacy_Product->__get, wc_doing_it_wrong Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 3.0.) in /home/arccasia/public_html/streampeak.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5663
Mô tả

Giấy VCI bảo vệ đa kim loại có nhu cầu cao trong việc ngăn chặn sự ăn mòn trên bề mặt và bộ phận kim loại. Sản phẩm được nhúng với giấy kraft chất lượng hàng đầu để loại bỏ ăn mòn trên các mặt hàng kim loại màu và kim loại không màu như kẽm, cadimi và thép mạ kẽm.