Giấy VCI Bảo Vệ Đa Kim Loại

Mô tả

Giấy VCI bảo vệ đa kim loại có nhu cầu cao trong việc ngăn chặn sự ăn mòn trên bề mặt và bộ phận kim loại. Sản phẩm được nhúng với giấy kraft chất lượng hàng đầu để loại bỏ ăn mòn trên các mặt hàng kim loại màu và kim loại không màu như kẽm, cadimi và thép mạ kẽm.