Giấy VCI Cho Quân Đội


Notice: id được gọi là không chính xác. Các thuộc tính sản phẩm không nên được truy cập trực tiếp. Backtrace: require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/streampeak/woocommerce/single-product.php'), wc_get_template_part, load_template, require('/themes/streampeak/woocommerce/content-single-product.php'), WC_Abstract_Legacy_Product->__get, wc_doing_it_wrong Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 3.0.) in /home/arccasia/public_html/streampeak.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5663
Mô tả

Stream Peak có một lựa chọn đầy đủ các giấy tờ và thiết bị VCI để sử dụng trong các ứng dụng đóng gói quân đội, cho dù đó là để bảo vệ vũ khí cá nhân hoặc gửi các thùng vật tư quan trọng cho các chiến sĩ.

Tất cả các màng bọc quân sự đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất để bảo vệ chống ăn mòn lâu dài của kim loại màutrong môi trường khắc nghiệt.

MIL-PRF-3420:

 • Giấy VCI
 • 4060 – Hạng nhẹ Loại 3, Kiểu A. 35lb. Giấy Kraft tự nhiên. NSN-8135-00-810-0481.
 • VW60H – Hạng trung bình Loại 2, Kiểu A. 60 lb. Giấy kraft tự nhiên. Không có nitrit. NSN-8135-00-664-4012.
 • 7090 – Hạng nặng Loại 1, Kiểu A. 70 lb. Giấy Kraft tự nhiên.

Vật liệu bọc bằng sáp, Mil-B-121

Hai loại bọc ống Versil-Pak đáp ứng các yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật quân sự  MIL-B-121.

Versil-Pak #5-1:

 • Mil B-121, Loại 1, Lớp C, Loại I
 • Vải polyester có độ bền cao, được phủ một mặt, dán vào màng chắn và phủ sáp. Thuộc tính bảo vệ tuyệt vời. Được xử lý để giúp giảm ăn mòn chống vi khuẩn (MIC).

Versil-Pak #5-2:

 • Mil B-121, Loại 1, Lớp C, Lớp 2
 • Chất liệu vải polyester có độ bền cao, được phủ hai mặt, dán nhiều lớp màng chắn và phủ sáp. Thuộc tính bảo vệtuyệt vời. Nó được xử lý để giảm ăn mòn chống vi khuẩn.

Bộ phát:

Với số lưu trữ quốc gia

 • Daubrite 5 Disk NSN 6850-01-406-2060
 • Daubrite 10 Disk NSN 6850-01-408-9025
 • Daubrite 3F Foam NSN 6850-01-338-1392

Ảnh bìa: 4060 – Hạng nhẹ Loại 3, Kiểu A. 35lb. Giấy kraft tự nhiên. NSN-8135-00-810-0481.

Ảnh 1: 7090 – Hạng nặng Loại 1, Kiểu A. 70 lb. Giấy kraft tự nhiên.

Photo 2:VW60H -Hạng trung bình Loại 2, Kiểu A. 60 lb. Giấy kraft tự nhiên. Không có nitrit. NSN-8135-00-664-4012.

Ảnh 3: Versil Pak

Ảnh 4: Daubrite 5 Disk NSN 6850-01-406-2060

Ảnh 5: Daubrite 10 Disk NSN 6850-01-408-9025

Hướng Dẫn Lựa Chọn

MIL-PRF-3420:

 • Giấy VCI
 • 4060 – Hạng nhẹ Loại 3, Kiểu A. 35lb. Giấy Kraft tự nhiên. NSN-8135-00-810-0481.
 • VW60H – Hạng trung bình Loại 2, Kiểu A. 60 lb. Giấy kraft tự nhiên. Không có nitrit. NSN-8135-00-664-4012.
 • 7090 – Hạng nặng Loại 1, Kiểu A. 70 lb. Giấy Kraft tự nhiên.

Vật liệu bọc bằng sáp, Mil-B-121

Hai loại bọc ống Versil-Pak đáp ứng các yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật quân sự MIL-B-121.

Versil-Pak #5-1:

 • Mil B-121, Loại 1, Lớp C, Loại I
 • Vải polyester có độ bền cao, được phủ một mặt, dán vào màng chắn và phủ sáp. Thuộc tính bảo vệ tuyệt vời. Được xử lý để giúp giảm ăn mòn chống vi khuẩn (MIC).

Versil-Pak #5-2:

 • Mil B-121, Loại 1, Lớp C, Lớp 2
 • Chất liệu vải polyester có độ bền cao, được phủ hai mặt, dán nhiều lớp màng chắn và phủ sáp. Thuộc tính bảo vệtuyệt vời. Nó được xử lý để giảm ăn mòn chống vi khuẩn.

Bộ phát:

Với số lưu trữ quốc gia

 • Daubrite 5 Disk NSN 6850-01-406-2060
 • Daubrite 10 Disk NSN 6850-01-408-9025
 • Daubrite 3F Foam NSN 6850-01-338-1392