Giấy VCI Chống Rỉ Kim Loại Màu

Mô tả

Giấy VCI chống rỉ kim loại màu bảo vệ các kim loại màu như sắt và crôm, thậm chí là thép. Sự pha trộn độc đáo của các chất VCI mang lại sự bảo vệ lâu dài cho kim loại trong một phạm vi toàn diện.