Giấy VCI Bảo Vệ Kim Loại Không Màu

Mô tả

Giấy VCI Kim Loại Không Màu được sử dụng trên các bộ phận sản xuất kim loại trong ngành hàng không vũ trụ, điện tử, ô tô. Khi VCI được trộn vào loại giấy này, nó có thể cung cấp thêm sự bảo vệ cho các bộ phận sản xuất một cách chính xác.