Giấy VCI Military

Mô tả

Giấy VCI Military là một sản phẩm rất hữu ích được sử dụng trong quân sự. Nó giúp cho vũ khí và các thiết bị khác không bị ăn mòn và luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt nhất. Loại giấy này có các kiểu mẫu như Nox-Rust Vapor Wrapper VW60H: 60 lb./98 gsm², Kraft tự nhiên, Không có Nitrit, MIL-PRF-3420, Loại 2 kiểu A, Nox-Rust Vapor Wrapper 4060: 40 lb./65 GSM², Kraft tự nhiên, MIL-PRF-3420 Loại 3 kiểu A, và Nox-Rust Vapor Wrapper 7090: 70 lb./114 gsm², Kraft tự nhiên, MIL-PRF-3420, Loại 1 kiểu A.