Giấy VCI (Uniwrap)

Mô tả

Giấy VCI (Uniwrap) có tác dụng như một chất ức chế ăn mòn phổ biến đối với đa kim loại, kim loại màu, kim loại không màu và hợp chất. Nó có thể bảo vệ tuyệt đối thiết bị kim loại của bạn khỏi bị ăn mòn và rỉ sét. Loại giấy này có nhiều kiểu mẫu khác nhau như Uniwrap 33MPI, Uniwrap 35MPI, Uniwrap 40PCM, Uniwrap 200 và Uniwrap MPI chip.