Hạt Hút Ẩm Unit Pak

Mô tả

Thường được sử dụng bởi các cơ quan chính phủ, các nhà sản xuất quân sự và điện tử, Unit Paks ngăn chặn các yếu tố làm giảm tuổi thọ các mặt hàng của họ. Hạt hút ẩm Unit Pak có sẵn trong đất sét, silica gel, sàng phân tử và than hoạt tính. Các vật liệu hạt hút ẩm phi tiêu chuẩn khác cũng được cung cấp theo yêu cầu. Nó được đóng gói với Tyvek® hoặc Kraft.

Chức Năng Sản Phẩm

 • Đáp ứng hoặc vượt quá thông số kỹ thuật quân sự 3464 loại I & II, MIL-D-3436, MIL-I-8835 & JEDEC-033 
 • Nhiều lớp  kích cỡ mắt lưới được sử dụng trong các ứng dụng  khí hậu đa dạng 
 • Một đơn vị hạt hút ẩm xấp xỉ bằng một ounce 
 • Đã thử nghiệm khả năng hấp thụtốc độ  độ bền trong các môi trường khác nhau. 

Hướng Dẫn Lựa Chọn

 • ⅙ gam
 • ¼ gam
 • ⅓ gam
 • ½ gam
 • 1 gram
 • 2 gram
 • 4 gram
 • 8 gram
 • 16 gram