Hệ Thống Đúc Ép Khuôn Đế

Mô tả

Hệ thống đúc ép khuôn đế này giúp bạn tạo ra một mẫu đế đóng gói tùy chỉnh phù hợp với với từng nhu cầu. Hệ thống hoạt động hiệu quả khi kết hợp với hệ thống phân phối bọt xốp thủ công Instapak® 900 Series. Thiết bị có thể giúp tùy chỉnh các khuôn mẫu và do đó bạn có thể lắp chúng dễ dàng vào màng đúc. Ngoài ra, thao tác lên xuống độc đáo có thể giúp đưa tâm khuôn lên và ra khỏi lòng khuôn để dễ dàng lắp đặt màng đúc.