Hệ Thống Ép Khuôn Pad

Mô tả

Hệ thống ép khuôn Pad mỗi phút có thể sản xuất tối đa bốn tấm pad phẳng. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ dày của tấm pad để phù hợp với các nhu cầu đóng gói khác nhau. Hệ thống này có kích thước là 18 feet vuông, đóng vai trò chính trong quá trình đóng gói và bảo đảm tình trạng hàng hóa.