Hệ Thống Khuôn iMold®

Mô tả

Hệ thống khuôn iMold® là một hệ thống tự động tạo ra các đệm bọt xốp đúc sẵn bằng Công nghệ RFID & Công nghệ phân tán bọt xốp mới nhất . Bạn cũng có thể lập trình hệ thống để điều chỉnh khuôn và số lượng từ đó tạo ra các đơn vị đệm phù hợp dựa trên nhu cầu đóng gói của bạn. Đây là thiết bị là hoàn hảo cho các hoạt động sản xuất tập trung, do đó cải thiện mức năng suất cho đơn vị của bạn một cách hiệu quả.