Hệ Thống Sản Xuất Túi Xốp InstaPak

Mô tả

Hệ Thống Sản Xuất Túi Xốp InstaPak cho phép sản xuất các ống chứa bọt xốp liên tục để lấp đầy các khoảng trống trong bao bì đóng gói khi vận chuyển hàng hóa. Sản phẩm ống bọt xốp này nhằm bảo đảm an toàn cho hàng hóa dễ vỡ, tối thiểu hóa những thiệt hại. Vì ống xốp này có tính năng bảo vệ vượt trội hơn so với việc sử dụng một lượng bọt xốp tối thiểu, bạn có thể điều chỉnh số lượng sản phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu đóng gói của mình. Sản phẩm linh hoạt và tương thích với nhiều hoạt động đóng gói khác nhau với công suất lên đến 18 feet ống xốp trong một phút.