Hệ Thống Tạo Khuôn InstaMolder™

Mô tả

Hệ thống tạo khuôn InstaMolder ™ được sử dụng để sản xuất 600 đơn vị đệm trong một giờ. Thiết bị đặc biệt thích hợp cho các hoạt động tập trung khối lượng lớn. Hệ thống này có các cấu hình hộp khuôn 8, 10 hoặc 12, do đó chỉ chiếm diện tích 50 feet vuông.