Hệ Thống Thông Gió Depur (150-300-450-600)

Mô tả

Hệ Thống Thông Gió Depur (150-300-450-600) được thiết kế để xử lý lưu lượng liên tục từ 150 m3/h đến 30m3/h. Một lượng lớn các chất gây ô nhiễm như axit sulphydric, mercaptans, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) và các khí khó chịu khác có thể được xử lý bằng hệ thống Depur Vent. Đặc biệt, các khí phát ra từ hệ thống thông gió và trạm bơm của nhà máy thanh lọc có thể được xử lý bằng hệ thống Depur Vent.

Sản phẩm này có thể được tải với bất kỳ phương tiện nào trong Bi-On: Bi-On OXYL, Bi-On ISORB và Bi-On AC. Các phương tiện này được tải bằng các mô-đun PP12. Tất cả các phương tiện có chức năng cụ thể được thiết kế để có được hiệu quả và thời gian phục vụ cao nhất.

Hướng Dẫn Lựa Chọn

  • Hệ Thống Thông Gió Depur 150 : Lưu lượng 150 m3/h
  • Hệ Thống Thông Gió Depur 300 : Lưu lượng 300 m3/h
  • Hệ Thống Thông Gió Depur 450 : Lưu lượng 450 m3/h
  • Hệ Thống Thông Gió Depur 600: Lưu lượng 600 m3/h