Mô tả

Hệ thống VTS bao gồm một ống thẳng đứng cung cấp mức độ hiệu quả cao để xử lý các luồng không khí trong phạm vi từ 8,000 đến 68,000 m3/giờ.

Nó được thiết kế để được đặt bên ngoài khu vực cần bảo vệ và cung cấp không khí sạch có áp suất bên trong các phòng điều khiển bằng thiết bị điều khiển quá trình điện tử.

Thiết bị có hai giai đoạn tạo hạt để có được sự bảo vệ tối đa chống lại tất cả các loại khí.