Khóa Kim Loại Dập Phẳng

Mô tả

Khóa Kim Loại Dập Phẳng dùng để vận chuyển tải tĩnh và động nhanh chóng và dễ dàng. Bằng cách kết hợp các khóa kim loại với dây buộc polyester, hàng hóa sẽ được đảm bảo an toàn ngay cả khi đang chuyển động, mang lại sự an toàn và an ninh trong một hệ thống sáng tạo và hiệu quả. Đây là sản phẩm dùng để thay thế tốt và rẻ tiền cho khóa kim loại rèn và khóa kim loại hàn.

Tính Năng Sản Phẩm

Tốt  đủ thay thế cho khóa kim loại rèn  hàn 

 

Metal Buckles Product Brochure

Download