Khóa Kim Loại Rèn


Notice: id được gọi là không chính xác. Các thuộc tính sản phẩm không nên được truy cập trực tiếp. Backtrace: require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/streampeak/woocommerce/single-product.php'), wc_get_template_part, load_template, require('/themes/streampeak/woocommerce/content-single-product.php'), WC_Abstract_Legacy_Product->__get, wc_doing_it_wrong Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 3.0.) in /home/arccasia/public_html/streampeak.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5663
Mô tả

Khóa Kim Loại Rèn là một sản phẩm an toàn và hiệu quả để vận chuyển tải tĩnh và động nhanh chóng và dễ dàng. Bằng cách kết hợp các khóa kim loại với dây buộc polyester, hàng hóa sẽ được đảm bảo an toàn ngay cả khi đang chuyển động, mang lại sự an toàn và an ninh trong một hệ thống sáng tạo và hiệu quả.

Đây là một loại khóa kim loại tải động. Được rèn giống như móng ngựa, không có bất kỳ điểm hàn nào có thể bị phá vỡ dưới lực quá nặng.

Tính Năng Sản Phẩm

  • Chống ăn mòn 
  • Được rèn như móng ngựa 

Metal Buckles Product Brochure

Download