Mô tả

Vì không có điểm chằng bên trong container lạnh, khóa Reefer được sử dụng để cố định hàng hóa trên sàn container lạnh. Khóa reefer thép hình chữ L có thể được áp dụng và cố định chặt vào các khe thông gió trên sàn của container lạnh dễ dàng, mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ đặc biệt nào.

Tính Năng Sản Phẩm

Ứng dụng: được cài và cố định chặt vào các khe thông gió trên sàn của container bảo ôn một cách dễ dàng mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ đặc biệt nào.

Tính năng sản phẩm:

  • Nhanh chóng và dễ dàng để cài đặt
  • Cố định hàng hóa trên sàn container