Màng Bọc VCI Chống Rỉ Kim Loại Màu

Mô tả

Màng Bọc VCI Chống Rỉ Kim Loại Màu được thiết kế để bảo vệ các kim loại màu trong suốt chuỗi cung ứng hậu cần. Ferro-Film XP là một chất ức chế ăn mòn cao cấp hơn so với polyethylen. Nó được sử dụng bởi các nhà thầu, nhà cung cấp quân đội và bắt buộc phải tuân thủ các quy tắc đóng gói của chính phủ. Màng Bọc VCI Chống Rỉ Kim Loại Màu có các kích cỡ và kiểu mẫu khác nhau sẽ đáp ứng hầu hết các nhu cầu đóng gói sản phẩm trong quân đội.