Màng Bọc VCI Clear Pak®

Mô tả

Màng bọc VCI Clear Pak® được sử dụng để bảo vệ môi trường và các bộ phận kim loại khỏi ô nhiễm và ăn mòn. Nó có hai kiểu mẫu đó là Clear Pak Bio (Thích hợp cho kim loại màu) và Clear Pak 5000 (Thích hợp cho Nhôm & Thép). Cả hai kiể mẫu này đều có tác dụng bảo vệ kim loại trong quá trình sản xuất, lưu trữ và vận chuyển. Các thiết bị kim loại của bạn sẽ được bảo vệ an toàn và luôn ở trong tình trạng tốt nhất để sử dụng.