Màng Lá VCI (Cỡ Bé)

Mô tả

Màng Lá VCI (Cỡ bé) giúp bảo vệ hàng hóa đóng gói của bạn không bị ăn mòn trong quá trình vận chuyển, lưu trữ hoặc vận chuyển dài hạn. Đó là một cách tiết kiệm chi phí và hiệu quả để bảo đảm cho các loại máy móc lớn khi xuất khẩu dài hạn.