Máy Bơm Lưu Lượng Lớn

Mô tả

Nếu bạn muốn lấp đầy túi khí bằng khí nén thì phải cần có một dụng cụ bơm phồng.  Máy Bơm lưu lượng lớn có thể lấp đầy túi khí nhanh hơn 30 đến 50% so với bất kỳ hệ thống nạp khí nén nào khác. Sản phẩm này được thiết kế đặc biệt để dẫn luồng không khí trong một buồng đặc biệt, nó tạo ra một khoảng trống để hút thêm không khí bên ngoài vào túi khí chèn hàng.

Tính Năng Sản Phẩm

  • Làm đầy túi bóng khí nhanh hơn 30% -50% so với bất kỳ hệ thống nạp khí nén nào khác.
  • Có khả năng loại bỏ lỗi vận hành

MegaFlow Venturi System Product Brochure

Download