Máy Ép Khuôn Dạng Bánh Xe

Mô tả

Máy ép khuôn dạng bánh xe có khả năng sản xuất tới ba nghìn đơn vị đầu đệm bảo vệ trong một giờ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thiết bị tạo ra tới 6 đơn vị khuôn ép và chỉ chiếm không gian tối thiểu 24 feet vuông.