Máy Sấy Nội Tuyến

Mô tả

Máy Sấy Nội Tuyến với chi phí thấp cung cấp khả năng lưu lượng cao cho các ứng dụng áp suất thấp. Có sẵn ba kích cỡ: 500 gram, 1000 gram và 2000 gram.

In-Line Dryer Brochure

Download