Nhãn Dán Cảnh Báo

Mô tả

Nhãn Dán Cảnh Báo giúp cảnh báo hình ảnh không thể nhầm lẫn này, nhắc nhở người vận chuyển và người nhận hàng rằng lô hàng đang được theo dõi đối với hành vi xử lý sai.

Ứng Dụng Sản Phẩm

Ứng dụng: được dính bên ngoài các gói

ShockWatch Accessories Product Brochures

Download