Mô tả

Nhãn theo dõi cung cấp cảnh báo trực quan rằng sản phẩm đang được theo dõi trong suốt quá trình vận chuyển   hướng dẫn về những việc cần làm nếu xử  sai. 

Tính Năng Sản Phẩm

Ứng dụng: dùng để dán bên ngoài sản phẩm

ShockWatch Accessories Product Brochures

Download