Nhôm Cốt Thép

Mô tả

Lá nhôm cốt thép thường được sử dụng làm chất cách nhiệt cho hàng hóa và lô hàng.  Sản phẩm này thường được sử dụng làm chất cách nhiệt cho hàng hóa và lô hàng. Chất liệu của nó rất hữu ích trong việc giữ cho phòng mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. 

Tính Năng Sản Phẩm

  • Cách nhiệt cho hàng hóa và lô hàng
  • Chất liệu rất hữu ích trong việc giữ cho phòng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông