Bộ Ghi Dữ Liệu SpotBot™ BLE

Mô tả

SpotBot™ BLE, kết hợp với Bosch, đã tạo ra một môi trường chuỗi cung ứng hiệu quả và minh bạch. Khi được gắn vào lô hàng, SpotBot BLE sẽ đo và ghi lại nhiệt độ, độ ẩm, độ nghiêng và độ rung của sản phẩm. Từ đó, toàn bộ các dữ liệu được ghi lại có thể hiển thị thông qua một ứng dụng di động.

Thiết bị này cho phép người dùng điều chỉnh để có được cấu hình tham số phù hợp theo nhu cầu cũng như theo dõi và chỉ định bất kỳ vi phạm nào trong toàn bộ chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Việc sử dụng SpotBot ™ BLE không chỉ đảm bảo sự an tâm cho người dùng và mang lại sự minh bạch cho chuỗi cung ứng, mà còn tạo ra một giải pháp ghi dữ liệu đáng tin cậy cho quy trình hậu cần và vận tải.

Nếu vượt quá ngưỡng tham số, SpotBot™ BLE ghi lại bằng chứng khách quan và dấu hiệu đáng tin cậy về thiệt hại chính và phụ có thể xảy ra. Nếu không có vi phạm tham số, SpotBot =™ BLE là bằng chứng về chuỗi vận chuyển không có hiệu quả và không có lỗi.

Nếu vượt quá ngưỡng thông số trong quá trình vận chuyển, thiết bị sẽ đưa ra chỉ báo rõ ràng và dữ liệu về những hư hỏng có thể xảy ra. Nếu không có vi phạm thông số nào xảy ra, SpotBot ™ BLE sẽ đưa ra dữ liệu tình trạng chuỗi vận chuyển ổn định.

Hoạt động của SpotBot™ BLE tạo ra mức độ tin cậy giữa các doanh nghiệp và cung cấp dữ liệu cần thiết để tối ưu hóa quy trình hậu cần.

SpotBot™ BLE là công cụ lý tưởng cho các ứng dụng liên quan đến tuabin, phụ tùng ô tô, máy biến áp, thiết bị, chất bán dẫn và nguồn cung cấp dầu.

Tính Năng Sản Phẩm

Tính năng sản phẩm:

  • Giám sát đồng thời ghi lại nhiều thông số quan trọng trong quá trình vận chuyển
  • Tuổi thọ pin lên đến hai năm
  • Hiệu quả về chi phí
  • Đơn giản về cách sử dụng
  • Truy cập dữ liệu mọi lúc mọi nơi thông qua việc sử dụng ứng dụng di động

Ứng dụng: Khi được gắn vào lô hàng, SpotBot™ BLE sẽ đo và ghi lại nhiệt độ, độ ẩm, độ nghiêng và độ rung. Dữ liệu được ghi có thể được hiển thị thông qua một ứng dụng di động.

SpotBot® BLE Overview

Download

Impact Recorders Overview

Download