Tháp Đồng Tâm

Mô tả

Tháp đồng tâm đại diện cho một cải tiến mới về năng lượng và hiệu quả chi phí so với tháp hấp thụ than hoạt tính đơn giản hoặc giường đôi (tách). Các tháp này sử dụng hệ thống dòng xuyên tâm bao gồm giảm tổn thất tải, hiệu quả cao hơn và cho phép thêm một lượng chất hấp thụ cao hơn so với các hệ thống hấp phụ độ sâu giường thông thường. Chúng có thể chứa bất kỳ chất hấp thụ Bioconservación nào và có thể có một số giai đoạn xử lý, nếu cần một sản phẩm cuối tinh chế hoặc nếu có nhiều chất gây ô nhiễm cần xử lý bằng các chất hấp thụ khác nhau.

Tính Năng Sản Phẩm

  • Đơn vị nhỏ gọn
  • Đồng đều trên giường
  • Xử lý khối lượng lớn hơn

Concentric Towers

Download