Mô tả

Túi bóng khí (còn được gọi là cuộn bong bóng) là một trong những bao bì bảo vệ phổ biến nhất được sử dụng làm đệm, để bảo vệ các sản phẩm dễ vỡ khỏi bị hư hại do tác động. Đơn giản chỉ cần bọc sản phẩm với túi bóng khí chứa đầy không khí hướng vào bên trong để giữ sản phẩm đúng vị trí.

Túi bóng khí có phương pháp bảo vệ tối ưu nhất là bọc sản phẩm bằng các bong bóng xung quanh và bảo vệ bằng băng keo.

Tính Năng Sản Phẩm

  • Lý tưởng như một tấm đệm để ngăn ngừa thiệt hại tác động đến sản phẩm
  • Hiệu quả chi phí