Túi Hút Khí Ethylene | MP+S | Dạng Pallet Dành Cho Dứa Và Quả Mọng

Mô tả

Túi hút khí ethylene | MP + S | Dạng Pallet dành cho dứa và quả mọng là sản phẩm hữu ích khi vận chuyển các mặt hàng thực phẩm với số lượng lớn mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho tình trạng chất lượng. Vì dứa và quả mọng là hai loại thực phẩm thải ra lượng lớn ethylene và các chất bay hơi khác và làm cho chúng nhanh chín và dễ hỏng, nên các túi hút khí ethylene này đóng vai trò thấm hút, làm giảm lượng khí thải và bảo quản thực phẩm trong một thời gian dài trong quá trình bảo quản và vận chuyển. Sản phẩm được định lượng phù hợp để chống lại độ ẩm một cách hiệu quả.

Ethylene covers|MP+S|Pallet covers for pineapples & berries

Download