Silica Gel Là Gì?

Silica Gel Là Gì?
Published On:November 19, 2021 Revised On:April 12, 2024

Silica gel là gì?

Đôi khi được tìm thấy trong bao bì thực phẩm, bạn sẽ tìm thấy một gói nhỏ màu trắng với chất silica silica gel được viết trên đó. Bạn đã bao giờ tự hỏi silica gel này là gì và tại sao chúng ta tìm thấy nó ở khắp mọi nơi?

Silica gel là một dạng silic điôxit vô định hình, có nghĩa là các nguyên tử của nó có khung không đều. Trong khung truyền thống của gel silicon, các nguyên tử oxy và silicon được đặt ở khoảng cách, được đo theo tỷ lệ nanomet, tạo ra lỗ chân lông trong cấu trúc. Nếu những lỗ rỗng hoặc lỗ chân lông chứa đầy khí hoặc vắc-xin thì được gọi là silica xerogel. Silica gel thường là các thành phần mà chúng ta tìm thấy trong các gói nhỏ đó ở dạng hạt. Nó chứa các chỉ số có thể thay đổi màu sắc sau khi hấp thụ nước.