Cộng Đồng

Categories

 • Chất hấp thụ oxy vs Silica Gel
  Chất hấp thụ oxy vs Silica Gel
  Hai giải pháp đóng gói này thường cần làm rõ lẫn nhau vì chúng trông giống nhau nhưng rất khác nhau. Để hiểu các đặc tính của chất hấp thụ...
  Read More
 • Silica Gel Là Gì?
  Silica Gel Là Gì?
  Silica gel là gì? Đôi khi được tìm thấy trong bao bì thực phẩm, bạn sẽ tìm thấy một gói nhỏ màu trắng với chất silica silica gel được viết...
  Read More
 • Nhôm Hoạt Tính Là Gì?
  Nhôm Hoạt Tính Là Gì?
  Bạn có thể nghe nói về thuật ngữ này về nhôm hoạt tính hoặc thậm chí có thể quen thuộc với thuật ngữ này. Nhưng nhôm hoạt tính này có...
  Read More
 • Sàng phân tử là gì?
  Sàng phân tử là gì?
  Sàng phân tử là vật liệu có lỗ chân lông đồng đều hoặc kích thước bằng nhau. Đường kính của các lỗ chân lông này rất giống với các phân...
  Read More
 • Đóng Góp Cho Nghiên Cứu Ung Thư
  Đóng Góp Cho Nghiên Cứu Ung Thư
  Gần đây, Stream Peak đã quyên góp ủng hộ cho Brownell, hướng tới Charity Barbeque của họ cho người gây quỹ cho Cancer Research UK như một phần của CSR...
  Read More